NÁO ĐỘNG

NÁO ĐỘNG


Các đệ tử không ngừng xin Minh-Sư ban bố những lời minh triết; ngài phán bảo họ:

"Minh triết không được biểu thị bằng lời nói. Minh triết được biểu lộ bằng việc làm."

Nhưng khi thấy đệ tử lăn xả vào hành động, Minh Sư cười thoải mái và nói:

"Đó không phải là hành động mà là náo động."

 

 Suy tư

Minh triết không thể dựa vào nói hoặc yên lặng.

Minh triết không thể dựa vào hoạt động hay ngồi không.

Minh triết chỉ dựa vào tỉnh thức..một cái biết tròn đầy..sâu thẳm..

Vui sống