Nhận định chủ quan

Trước hết chúng ta đưa ra kết luận, rồi cách này cách khác, chứng minh chúng.

Nhận định chủ quan

Phần lớn thực tế, không phải là những gì chúng là chính chúng

nhưng là những gì chúng ta gán cho chúng.

Trên một chuyến bay, một bà Do Thái ngồi cạnh một thanh niên Thụy Điển to con, bà nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng, quay qua anh, bà hỏi, "Xin lỗi, cậu là người Do Thái?”.

Người thanh niên trả lời, "Không”.

Vài phút sau, bà lại quay sang cậu và nói, "Cậu có thể nói cho tôi, cậu biết đấy, cậu là người Do Thái, không phải sao?”.

Người thanh niên bẳn gắt, "Tuyệt đối không”.

Bà ấy tiếp tục quan sát cậu một lúc rồi nói, "Tôi có thể nói rằng, cậu là người Do Thái”.

Để khỏi phiền hà, người thanh niên nói, "Thôi được, vậy tôi là người Do Thái!”.

Bà ấy lại nhìn cậu ta rồi lắc đầu nói, "Nhưng trông cậu không giống DoThái tí nào!”.

Trước hết chúng ta đưa ra kết luận, rồi cách này cách khác, chứng minh chúng.

Vaodoi