Thẩm quyền… theo lối nhìn của Tamlinhvaodoi

Ở đây chẳng có vẻ gì là quyền bính, quyền uy…

New Page 1
 

 
Tamlinhvaodoi

 

 
Tin mừng Mac-cô 1 : 21
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người,
vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư

 
Giáo hoàng Phanxico chia sẻ trong thánh lễ tại nhà nguyện Marta.

 
Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư,
vì Chúa sống như người phục vụ, vì Chúa gần gũi và thương mến mọi người, vì Chúa nói và làm nhất quán.

 
Có thẩm quyền là nhờ phục vụ mọi người
Chúa Giêsu phục vụ mọi người. Chúa đến để phục vụ. Và điều ấy người dân hiểu rất rõ. Chúa mang lấy tâm tình và thái độ của người phục vụ, và việc phục vụ ấy cho thấy Người là Đấng có uy quyền.
Nhưng đối với các tiến sĩ luật thì lại khác. Dân chúng nghe họ nói, tôn trọng họ, nhưng chẳng cảm thấy chút gì là thẩm quyền, là quyền uy từ những lời các vị tiến sĩ luật cả.
Bởi lẽ, các tiến sĩ luật nói: chúng tôi là những bậc thầy, chúng tôi có các quy luật, và chúng tôi sẽ dạy các quy luật ấy cho anh em.
Chúng tôi ralệnh và anh em vâng theo.
Như thế, chẳng có gì là phục vụ cả. Chúa Giêsu không bao giờ làm ra vẻ như một hoàng tử, nhưng Chúa luôn luôn là người phục vụ mọi người.
Và chính từ việc phục vụ này, Chúa trao ban quyền uy của Chúa.

 
Có thẩm quyền là nhờ gần gũi người dân
Các luật sĩ xa cáchngười dân, các luật sĩ chẳng thân thiện gì.
Chúa Giêsu rất gần gũi người dân, và từ sự gần gũi đó diễn tả uy quyền của Chúa. Có những luật sĩ sống tách biệt, và họ giảng dạy với thẩm quyền giáo sĩ, với tâm thức họ có quyền của một người giáo sĩ, ngay cả theo kiểu tâm thức giáo sĩ trị.
Tôi rất thích đọc về sự gần gũi mà Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI viết trong số 48 của Tông huấn Loan Báo Tin Mừng. Ngài viết: Bạn nhìn thấy sự gần gũi của tâm hồn người chăn chiên: đó chính là uy quyền của vị Giáo Hoàng, sự gần gũi.
Trước tiên, cần là người tôi tớ của những tôi tớ trong khiêm tốn: người làm đầu phải là người phục vụ, phục vụ mọi người.
Đó là một sự đảo lộn. Thay vì chỉ đạo mọi người thì Chúa Giêsu đã sống như người phục vụ.
Thứ nhất chính là phục vụ và thứ hai là sự gần gũi.

 
Có thẩm quyền là nhờ lời nói đi đôi với việc làm
Có những người không nhất quán, không trước sau như một và tâm tính của họ bị phân mảnh. Họ nói mà chẳng làm, họ nói thế này rồi làm thế khác. Đó là sự mâu thuẫn.
 Có nhiều lần Chúa Giêsu trách mắng những người như thế là quân đạo đức giả, là kẻ giả hình.
Anh em đã hiểu rằng, có những người luôn cảm thấy mình là ông hoàng, luôn mang lấy nơi mình thái độ giáo sĩ trị,
và đó chính là thói đạo đức giả, và những điều ấy chẳng có chút gì là thẩm quyền.
Còn Chúa Giêsu, Chúa đã phục vụ, đã gần gũi mọi người, không coi thường một ai trong dân, Chúa nói và làm đồng nhất, những điều ấy chính là thẩm quyền là quyền uy của Chúa. Đây chính là thẩm quyền mà dân của Thiên Chúa lắng nghe và cảm thấy.

 
Tứ Quyết SJ, RadioVaticana

 
Thẩm quyềntheo lối nhìn của Tamlinhvaodoi

 
Thẩm quyền theo nghĩa đen ở đây chẳng có vẻ gì là quyền bính, quyền uy…
Nhưng chỉ đơn giản là quyền…sống…
Có nghĩa là chúng tôi sống thế nào, cảm nhận thế nào…chúng tôi chia sẻ như vậy
Hoàn toàn không dám giảng dạy ai hết..
Chúng tôi không dựa theo luận lý thần học
Cũng không dựa vào tín lý, bí tích, giáo lý….
Mà chỉ dựa vào Kinh Thánh …tập sống theo những câu nền tảng nhất,
Xoáy vào những điểm căn bản nhất…
chứ không cưỡi ngựa xem hoa theo kiểu mỗi tuần một lời Chúa, mỗi tuần 1 ý lực lời Chúa…rồi đúc kết thành Sứ Điệp Lời Chúa hàng tuần…cho cả nhóm…
để rồi cuối cùng hết tuần này qua tuần kia..
chưa kịp áp dụng cây này… đã sang câu khác mất rồi…
Cứ thể cả 10 năm trôi qua..chúng tôi đã từng chia sẻ Lời Chúa rất hăng say…với Sứ Điệp Lời Chúa chồng chất hàng đống…
nhưng cuối cùng thì Lời Chúa vẫn như bèo dạt mây trôi theo dòng sông cuộc đời..
hoặc giống như những hạt giống rơi trên vệ đườngcuộc sống ….
chim trời bay xuống ăn hết sạch sành sanh…

 
Tóm lại, Tamlinhvaodoi chỉ có thẩm quyền… sống mà thôi..
Sống thế nào, chia sẻ như thế…
Nhất là khi nhìn lại chính mình ngày xưa
hoặc lối sống tiêu cực hiện tại  theo kiểu đàn cừu không định hướng…
- Ấy… chúng tớ có định hướng rất rõ: Mai sau xum họp trên nước trời..!!!!
- Đây là vấn đề… cần phải đặt lại.
Tại sao không hưởng nước Chúa ngay trong lòng mình?? Mà phải đợi Mai sau.??
Bằng cách tập sống với Chúa trong tâm mình qua những việc làm thường ngày.
Tamlinhvaodoi hay sử dụng những kiểu nói, những từ ngữ khá chua chát
Khiến cho khá nhiều độc giả cảm thấy bị xúc phạm... sinh ra bất mãn…
với những từ ngữ nghe có vẻ bổ củi, chém đinh chặt sắt…
nhưng lại phản ảnh đúng thực tại…KIỂU THEO ĐẠO HIỆN NAY của chúng ta!!

Vui sống