Không cần đến mà xem

Sao các anh không hỏi Thầy ở đâu?

New Page 1


 

Tamlinhvaodoi

 

 

 

Tin mừng Gioan 1 : 38 - 39

Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi :

"Các anh tìm gì thế ?”

Họ đáp : "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy),Thầy ở đâu ?”

Người bảo họ : "Đến mà xem.”  

Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.

 

Còn chúng tôi thì sao??

Giả như Thầy Giêsu hỏi:  "Các anhtìm gì thế ?”

Có lẽ chúng tôi trả lời:

-  Chúng con tìm ƠN CHÚA ạ.

-  Tìm Ơn Chúa ở đâu?

Dạ, qua cácphépBí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.

-  Sao các anh không hỏi Thầy ở đâu ?

Chúng con thừa biếtChúa ngự trong PHÉP THÁNH THỂ rồi  ạ...

Chúng con thỉnh thoảng còn tổ chức chầu Thánh Thể để thờ lạy, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, xin ơn Chúa.

-        Anh emđúng là con chiên ngoan đạo!!!

Tôn sùng Thánh Thể….Rất tốt.

Nhưng anh emđâu  ngờ rằng:

Lẽ ra Thầy cảm thấy rất ấm áp trong tâm hồn anh em …

Thế mà, trái lại… Thầy rấtcô đơn, buồn tủi trong lònganh em!!!

Bởi vì anh em không quan tâm tới niềm khao khát của Thầy: Được sống ngay trong lòng anh em…

Thành thử ra…anh em không cần đến mà xem.

Chính vì vậy, anh em không ở lại với Thầy được. Tiếc quá !!!...

 

 

Vui sống