KHÔNG DÁM SỐNG theo điều mặc khải tuyệt vời này

Tôi dám tin 2 điều mặc khải rõ ràng không còn úp mở nàykhông????

New Page 1


 

Tamlinhvaodoi

 

Trích bài đọc 2  Chủ nhật 4 Vọng - năm B

Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô.

Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn đượcgiữ kín tự ngànxưa (Roma 16 : 25)

 

Ai mặc khải ?

Chắc chắn là Thầy Giê-su

Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
(Ga 1 : 18)

 

Thầy Giê-su mặc khải điều gì???

Có 2 điều tối quan trọng và là nền tảng của mọi nền tảng

Điều thứ Nhất: Chúa cha yêu mến chúng ta:

Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa,

nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. (Ga 16:25 )

-  Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em (Ga 16:27 )

 

Một kiểu nói khác trong Gioan 17: 26

-  Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa,

để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Một Thiên Chúa Cha đầy tình thương bao la… không bờ bến…

          khác hẳn với ông Chúa hung hãn như Trương Phi, lúc nào cũng đùng đùngnổi cơn thịnh nộ như muốn quăng cả thiên hạ xuống hỏa ngục..!!!!

 

Điều thứ Hai  Tất cả nên một:

Tất cả nên một  ở đây được hiểu là Chúa Cha + Chúa Con + Thánh Thần và toàn thể nhân loại..

Ngày xưa, chúng tôi cứ tưởng rằng có 2 cái ly tách biệt nhau:

Ba Ngôi giống như MỘT ly sữa trắng ngần thánh thiện,

Trong khi toàn thể nhân loại là MỘT ly café đen ngòm tội lỗi..

Hóa ra không phải như vậy. Chỉ cómột ly sữa duy nhất

Hình ảnh giọt-nước-nhân-loại  hòa tan trong ly rượu thiên tính  trên bàn thờ là một hình ảnh cực kỳ tuyệt vời minh chứng  tất cả nên một.

Đố ai tìm được giọt nước nhân tính  sau khi đã được hòa tan trong ly rượu thiên tính !!!!!!

để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha

để họ cũng ở trong chúng ta.

Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một (Ga 17:21-23)

 

Vấn đề còn lại là

Tôi dám tin 2 điều mặc khải rõ ràng không còn úp mở này  không????

          Thực đáng tiếc, dường như phần đông chúng tôi…

KHÔNG DÁM SỐNG theo điều mặc khải tuyệt vời này.

 

Vui sống