Tôi vô tình dập tắt Thần Khí

Làm sao chúng tôi dám dập tắt???

New Page 1

 

 

Tamlinhvaodoi

 

 

Thư thứ nhất Thexalonica 5: 19

Anh em đừng dập tắt Thần Khí.

Chắc chắn một điều là chúng tôi chẳng bao giờ dám cả gan phạm thượng mà dập tắt thần Khí.

Nhưng chúng tôi gần như luôn luôn vô tình dập tắt thần Khí.

Tại sao vậy?

Có 2 vấn đề tương quan với nhau mật thiết: Thần Khí và dập tắt.

Thần Khí là một từ ngữ khá mông lung với rất nhiều người.

Nếu hiểu Thần Khí là Thánh thầnNgôi BA Thiên Chúa – chúng tôi chỉ biết cúi mình thờ phượng như kinh Tin Kính mà chúng tôi đã tuyên xưng:

Người cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa con.

Làm sao chúng tôi dám dập tắt???

Nếu hiểu Thần KhíChúaThánh Linh thì đó là một hình ảnh rất thánh thiện, rất linh thiêng và cũng rất xa vời…

Làm sao chúng tôi dám dập tắt???

 

Thế nhưng chúng tôi lại đặt vấn đề: Tôi vô tình dập tắt Thần Khí.

Tại sao vậy???

Đơn giản chỉ vì suốt cả ngày, cuốt cả tháng, suốt cả năm…chúng tôi nào có thấy Thần Khí là gì đâu…

Chúng tôi chỉ thấy mình giữ đạo khá đàng hoàng với tư cách là con chiên ngoan đạo… thường hay luôn đi xem lễ…

Còn Thần Khí thì cứ để cho các nhà thần học nghiên cứu…

Thần Khí dường như chẳng dính dáng gì tớicuộc sống hằng ngày của tôi !!!

Rõ ràng là… một cách tiêu cực nào đó:

Tôi vô tình dập tắt Thần Khí.

 

Vui sống