Mọi lối đường dẫn tới Thiên Chúa bị phong tỏa

Dù rằng đã có một khoảng thời gian… tôi những tưởng gặp được Ngài…

New Page 1

 

 

Tamlinhvaodoi

 

Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19 : 5)

Giống như Gia-kêu, tôi phải tìm mọi cách để mong gặp Chúa với những khao khát mãnh liệt.

Từ khao khát tôi mới tìm mọi cách để gặp gỡ Chúa.

Ngày xưa tôi cũng đã từng tìm mọi cách: xem lễ, rước lễ, lần hạt, hy sinh , bác ái..chia sẻ Lời Chúa…

Quái lạ thay… tôi vẫn không thể gặp Ngài !!!

Dù rằng đã có một khoảng thời gian… tôi những tưởng gặp được Ngài…

Nhưng rồi thời gian sốt mến qua đi..

Tôi không thể nào tìm lại những tháng ngày mặn nồng thủa ấy…

Tại sao vậy???

Các nhà thần học phán rằng:

Chúng ta chỉ là thụ tạo hữu hạn…Vì thế, không thể nào vươn tới Thiên Chúa là Đấng vô hạn, siêu việt khỏi không gian, thời gian…

Thế là mọi lối đường dẫn tới Thiên Chúa bị phong tỏa !!!

Xin quý vị vui lòng chia sẻ kinh nghiệm thực sự gặp gỡ Chúa của riêng mình.

Tamlinhvaodoi rất đang mong chờ…

Và sẽ forward nguyên văn tới toàn thể quý vị…trong mailing group.

Vui sống