Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng…Tôi chẳng dám dự

Chúa Giê-su xuống thế để khai mạc Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này

New Page 1

Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng

Tôi chẳng dám dự

 

 

Khổng Nhuận

 

Tin mừng Mat-thêu 22 : 8 Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi

Tiệc cưới này là một trong những dụ ngôn về nước Trời, nước Thiên Đàng

Trong bài Tin Mừng này chẳng có vẻ mừng vui gì cả

Mừng vui sao được khi có những hiện tượng:

Câu 8: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.

Câu 13: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng !

Câu 14: Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà ngườiđược chọn thì ít

Tôi rơi vào trong trường hợp nào đây?

Nếu lỡ bị rơi vào chỗ tối tăm… sẽ phải khóc lóc nghiến răng coi như đời tàn..

Khủng khiếp quá, một hình ảnh hỏa ngục kinh hồn…chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã sợ mất vía, dựng cả tóc gáy rồi !!!

Nếu nhẹ hơn một chút : ngườiđược chọn thì ít

Trời ạ! giáo hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ may ra được chọn…

Trong khi tôi chỉ là giáo dân quèn thì dễ gì có cửa mà được nằm trong danh sách những người Chúa chọn… dễ gì bay thẳng lên Thiên Đàng dự tiệc cưới Con Chiên..

chịu khó giam cầm trong lửa luyện tội vài chục năm..!!!

Trường hợp cuối cùng: không xứng đáng.

Có lẽ hầu hết chúng tôi đều suy nghĩ rằng mình không xứng đáng

Tại sao vậy?

Tôi  chỉ là vật phàm hèn, đầy những tội lỗi, bằng chứng hùng hồn:

trước khi rước lễ chúng tôi thi nhau cúi đầu cùng đồng thanh:

Lạy Chúa, con không đáng Chúa đến viếng thăm nhà của con…!!!

Thế thì hy vọng gì có gan dự Tiệc Cưới Nước Trời vui vẻ trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng …Amen…

Uổng cả một đời lẽo đẽo theo Chúa…từ đàng xa… trong một đám đông như một đàn cừu khổng lồ…

Trong khi Giáo  hội đã từng dậy dỗ:

Chúa Giê-su xuống thế để khai mạc Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này…

hầu như chẳng ai cảm nhận được.

Cuối cùng thì…như tựa đề đã ghi:

Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng…Tôi chẳng dám dự.

Vui sống