Nghe, nói Lời Chúa nhiều, kết quả chẳng bao nhiêu

Đúc kết và chọn ra sứ điệp Lời Chúa

New Page 1
 
 
Nghe, Nói Lời Chúa nhiều
kết quả chẳng bao nhiêu

 

 
Khổng Nhuận

 
Tin mừng theo Mat-thêu 21 : 30
"Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi.
Nghe Lời Chúa… thê thảm quá lắm…
Ngay sau khi những người tham dự Thánh Lễ chủ nhật nghe bài Phúc Âm,
Nếu có người hỏi : Bài Phúc Âm nói về việc gì vậy???
Không biết bao nhiêu phần trăm người tham dự Thánh Lễ trả lời được..!!!
Nói Lời Chúa… cũng chẳng hơn gì…
Trong một buổi chia sẻ Lời Chúa hàng tháng, chúng tôi đã thảo luận khá sôi nổi, có anh còn dẫn chứng hàng loạt câu Kinh Thánh khác trích từ chương nào, câu nào rất chính xác…cả nhóm phục lăn.
Cuối cùng, chúng tôi còn đúc kết và chọn ra sứ điệp Lời Chúa rất bài bản với quyết tâm cao…
Nhưng lạ thay…
Khi họp nhóm,  nhắc lại sứ điệp tháng trước, chẳng ma nào nhớ!!!
Rõ ràng là chúng tôi đồng thanh "Thưa ngài, con đây !”
nhưng rồi lại không đi….
Có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn không nhớ gì…lấy gì mà thực hiện…!!!
Tóm lại, dù nghe hay nói Lời Chúa nhiều lắm, nhưng rất ít người mang ra thực hành trong đời sống hằng ngày…
Thành ra nghe, nói Lời Chúa nhiều, kết quả chẳng bao nhiêu…

Vui sống