Thầy chẳng ở giữa họ

Cũng dễ hiểu lầm rằng: Thầy giữa họ như cái tâm ở giữa vòng tròn…

New Page 1

Thầy chẳng ở giữa họ

 

Khổng Nhuận

 

Tin Mừng Mat-thêu 18:20

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.

Có 2 vấn đề cần bàn thêm

Điều kiện

Sự hiện diện của Thầy

Trước hết, vấn đề Điều kiện

Mới nghe câu này người ta cứ tưởng điều kiện để Thầy ở đấy, giữa họ:

là phải có hai ba người họp lại nhân danh Thầy.

 

Vấn đề Sự hiện diện của Thầy

Cũng dễ hiểu lầm rằng:  Thầy giữa họ như cái tâm ở giữa vòng tròn…

Thực ra, Thầy không chỉ ở giữa họ.. mà quan trọng hơn..còn ở trong họ nữa.

Qua Tin Mừng Gioan, Thầy đã nói lên khao khát này:

Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầyở trong Cha Thầy,

anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.   (Ga 14:20)   

Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa,

để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,

con cũng ở trong họ nữa.”  (Ga 17:26)   

Thì ra chuyện Thầyở trong anh em

quan trọng gấp trăm lần Thầy ở giữa anhem như một cái tâm ở giữa vòng tròn…

Vì thực ra, mọi lúc, mọi nơi Thầy hằng luôn ở trong mỗi người anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế  (Mt 28 : 20)

Một ít thực tế đáng buồn

Khi rước sách hoành tráng nhìn xa xa một rừng nến bừng sáng…chắc Chúa hiện diện tràn đầy trong đám rước đông đảo và uy nghiêm…

nhưng nếu chiếu cận cảnh chúng ta sẽ thấy những gương mặt vô cảm, vô hồn… như những thây ma di động trong một cuộc biểu tình lớn…không biết lúc này Chúa bận rộn ở chốn nào !!!!

Một số hội đoàn trong xứ, trước khi có dịp hội họp, vẫn thích tụm năm túm ba, to to nhỏ nhỏ, nói xấu người này, chê trách hội đoàn kia một cách thích thú…

Nếu như thế này thì…. nói theo kiểu nhân loại:

Thầy hẳn là không ở trong họ

Mà còn chẳng ở giữa họ nữa !!!

Vui sống