Tôi có vẻ như bị quỷ ám…khổ sở lắm…

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này

New Page 1


Tôi có vẻ như bị quỷ ám… khổ sở lắm

 

 

Khổng Nhuận

 

 

Tin mừng theo Mat-thêu 15 : 22

Một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng :

"Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !

Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !”

Hầu hết các bài suy niệm đều xoáy vào vài ý sau đây:

Đức tin, đức cậy, khiêm tốn phó thác…

với những cách cầu nguyện sao để  được Chúa nhận lời...

Chuyện kể về đứa con gái của một người đàn bà Ca-na-an…

Nhưng ở đây, chúng tôi muốn chỉ thẳng vào tâm mình, nên chúng tôi phải thú nhận đã có thời gian dài…

Tôi có vẻ như bị quỷ ám khổ sở lắm

Quỷ ám ở đây không hiểu theo nghĩa đen như: tóc dựng đứng, sùi bọt mép, mắt trợn trừng, quần áo hôi hám rách bươm..!!! suốt ngày đi lang thang, nói lảm nhảm hay la hét toáng lên giữa chợ đời…

Mà quỷ ám hiểu theo nghĩa bóng:

Suốt cả năm trời giữ đạo, ngày cuối năm kiểm điểm nội tâm.

Tôi vẫn đi lễ, rước lễ đều đặn, ham đọc sách đạo đức, tĩnh tâm  nhiều nơi..

thỉnh thoảng còn đi theo đoàn từ thiện…

Thế mà tôi vẫn thấy mình sao cứ làng nhàng, nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh. Nguyễn Y Vân – Vẫn y nguyên !!! chẳng tiến bộ chút nào…

Thậm chí có một khoảng thời gian tôi còn cảm thấy mình lùi đi cả trăm bước!!!

Nguội lạnh hơn…Lòng mến Chúa vơi đi khá nhiều..!!!

Chẳng biết cách nào làm cho mình tiến bộ hơn trên con đường sống đạo.

Tôi có vẻ như bị quỷ ám…khổ sở lắm

Không khổ sở sao được… khi mà…

Một đàng tôi rất muốn tiến lên đỉnh trọn lành…

Một đàng tôi cứ như bị lạc trong bát quái trận đồ… chạy loanh quanh cho đời mỏi mệt… để rồi lần nào cũng như đụng phải cửa tử !!!

Đến nỗi tôi đã nhiều lần thét lên giống như Phao-lô:

Tôi thật là một người khốn nạn !

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ?(Rm 7 : 24)

Quả thật, tôi có vẻ như bị quỷ ám…khổ sở lắm

 

Vui sống