Ân sủng quý hơn Chúa nhiều

Phần đông chúng ta thíchân sủng Chúa đổ đầy…

New Page 1


Ân Sủng quý hơn Chúa nhiều

 

 

Khổng Nhuận

 

Tin mừng theo Mat-thêu 14 : 16

Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”

Phép lạ bánh hóa nhiều được các nhà chú giải quy về Bí tích Thánh Thể.

Một trong những bài chia sẻ về linh mục và Bí tích Thánh Thể:

Không có nơi nào người linh mục kết hiệp đời mình với Chúa Giêsu vững chắc và mật thiết cho bằng Bí tích Thánh Thể,

bởi vì bí tích Thánh Thể là đỉnh điểm của đời sống Giáo Hội và trung tâm điểm của đời sống linh mục.

Vì thế, công đồng Vatican II khuyến khích các linh mục cử hành thánh lễ mỗi ngày, ngay cả những ngày không có giáo dân tham dự (x. PO 13).

Cử hành thánh lễ mỗi ngày không phải là luật buộc, nhưng là một nhu cầu thiêng liêng của đời linh mục, để ân sủng Chúa đổ đầy đời linh mục mỗi ngày.

Hầu hết những bài chia sẻ Lời Chúa trên mạng đều đậm nét Lý thuyết và rất thường mâu thuẫn một cách rất thoải mái…

Xin hỏi : Mục đích của Bí tích Thánh Thể là :

-  kết hiệp đời mình với Chúa Giêsu vững chắc và mật thiết…???

-  hay để ân sủng Chúa đổ đầy đời linh mục mỗi ngày???

Mâu thuẫn: nếu đã  kết hiệp đời mình với Chúa Giêsu vững chắc và mật thiết

Mà Chúa là nguồn sống, nguồn tình yêu, nguồn sức mạnh…nguồn ân sủng…

Thì cần gì phải để ân sủng Chúa đổ đầy đời linh mục mỗi ngày????

Lại xin hỏi: Chúng ta muốn kết hiệp với Chúa???

hay muốn ân sủng Chúa đổ đầy ???

Dường như thực tế là

Hiếm có ai quan tâm tới việc kết hiệp đời mình với Chúa Giêsu vững chắc và mật thiết.

Phần đông chúng ta thích ân sủng Chúa đổ đầy…

Bằng cách khích lệ nhau xem lễ, rước lễ, đọc kinh lần hạt, làm việc bác ái..

Vẫn biết rằng tất cả những việc đạo đức này vốn là rất tốt…

Nhưng tiếc một điều chúng ta quá chú trọng tới mục đích để được Chúa ban ban ân sủng….

Chúng ta dùng ân sủng như những ân xá để mong rằng sau này sẽ được bớt phần phạt nơi lửa luyện hình…mà mau được lên Thiên Đàng..!!!

Rõ ràng là việc kết hiệp đời mình với Chúa… hầu như không có chỗ đứng trong tâm tưởng của mình…

Trong khi Phao-lô quả quyết: Chúa đổ đầy Thánh Thần chứ không phải đổ đầy ân sủng:

Thiên Chúa đã tuổn đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta,

nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5:5)

 

Thiên Chúa  ban Thánh Thần chứ không ban ân sủng.

   Chúa là Thần Khí  (2Cr 3:17) 

Ấy  thế mà chúng ta cứ ghi khắc vào đầu nhau:

Hãy năng chịu các phép Bí Tích để Chúa ban thêm nhiều ơn – ân sủng.

Khiến chúng ta tin như đóng đinh vào cột:

Ân sủng quý hơn Chúa nhiều !!!

Thế có chết không cơ chứ !!!!

 

 

 

 

 

 

Vui sống