Như máy ghi âm cứ oang oang phát ra

Mà chính tôi chẳng hề một chút cảm nghiệm

New Page 1


Máy ghi âm cứ oang oang phát ra

 

 

Khổng Nhuận

 

 

 

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,

và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã saiThầy (Mt 10 : 40)

Mới đọc câu này những bước chân rao giảng Tin Mừng cảm thấy vừa tự hào vừa rộn rã hẳn lên như tâm tình của bài Thánh ca:

Đẹp Thay (Lm Mi Trầm)

https://www.youtube.com/watch?v=2NYFm1llm_U

3 móc xích  anh em - Thầy - Đấng đã saiThầy tưởng như nối kết với nhau chặt chẽ đến nỗi không gì có thể tách ra…

Nhưng thực tế thì sao nhỉ???

Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã saiThầy..

Đúng quá..chẳng có gì phải bàn luận…

Bởi vì mối tương quan giữa Thầy và Chúa Cha mật thiết đến nỗi Thầy có thể hân hoan tuyên bố:

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. (Ga 14 : 9)

Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy (Ga 14 : 11)

Tôi và Chúa Cha là một (Ga 10 : 30)

Thế nhưng mối tương quan giữa tôi và Thầy thì sao nhỉ???

Nếu tôi cũng có thể hân hoan tuyên bố:

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,

mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gl 2 : 20)

Chúng tôi biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng tôi sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng tôi sẽ thấy Người như vậy
. (1Ga 3 : 2)

anh em đã tiếp đóntôi như một sứ giả của Thiên Chúa,

như Đức Ki-tô Giê-su. (Gl 4:14)   

Tuyệt vời biết bao !!!

Ngược lại, nếu không cảm nghiệm được  những lời hân hoan tuyên bố trên,

Tôi đành phải thú nhận rằng:

Hóa ra bao nhiêu năm ra khơi miệt mài loan báo Tin Mừng…

Tôi chỉ như máy ghi âm cứ oang oang phát ra những gì người khác đã soạn sẵn hoặc những gì người ta nhồi nhét vào đầu tôi…

Mà chính tôi chẳng hề một chút cảm nghiệm !!!

Người nói mà không cảm nghiệm nổi …

thì người nghe hy vọng gì mà đón nhận được…

Kết luận

Việc người nghe đón nhận chúng tôi…. như đón nhận Thầy, Chúa Cha…

Rất khó có thể xảy ra…

Khi người nghe có cảm tưởng:

Tôi chỉ như máy ghi âm cứ oang oang phát ra

những gì người khác đã soạn sẵn. !!!

 

 

 

 

Vui sống