Thầy sống… mà anh em sao lại cứ chết

anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

New Page 1

 
Thầy sống… mà anh em sao lại cứ chết  

 

 
Khổng Nhuận

 
Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy,
anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.  (Ga 14 : 19 - 20)

 
Thầy sống? Hẳn nhiên rồi.
Đức Giê-su liền phán : "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.   (Ga 11:25)   
Chúng ta cũng sẽ sống?  Một câu hỏi to tướng !!!
Một câu trả lời cũng to tướng – nhưng là một SỐ KHÔNG TO TƯỚNG !!!
Tại sao vậy?
Thầy Giêsu đã trả lời:
Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. (Ga 5:40)
  
Các nhà đạo đức nhao nhao phản đối:
Tầm bậy. Đừng dùng Lời Chúa để xỏ xiên chúng tôi.
Chúng tôi đến cùng Chúa hàng trăm, hàng ngàn lầnrồi qua việc đọc kinh thần vụ xưng tội, xem lễ, rước lễ - đặc biệt là rước lễ.
Sao dám nói là chúng tôikhông muốn đến cùng Chúa !!!

 
Về việc rước lễ, có 3 tâm tình:
Tâm tình thứ nhất: Mỗi lần rước lễ, tôi tự xác tín với lòng mình rằng:
Chúa đang sống trong tôi từ lâu lắm rồi.
Tôi tiếp tục tập sống với Chúa trong cuộc sống thường nhật.
Bắt đầu từ 5 – 10 phút mỗi ngày…một cách kiên trì…
về sau sẽ tăng thời gian lên…có thể tới vài tiếng đồng hồ…
Tuyệt vời !!!

 
Tâm tình thứ hai: Mỗi lần rước lễ, tôi nhủ thầm:
Chúa ơi, dù con tội lỗi, bất xứng nhưng Chúa vẫn sẵn lòng viếng thăm hồn con.
Để con có thể sốnggần Chúa hơn.
Theo lối nhìn nhân loại : Khá lắm!!!
Tâm tình này được đặt danh hiệu:  đạo đức hơn nhiều người.
Theo lối nhìn tâm linh :
Tội lỗi, bất xứng chính là tình trạng miền u tối…của con cáisự sáng.
Thầy Giêsu đã minh định:   "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian  (Mt 5:14)   
(tôi vốn là con cái sự sáng… thế mà lúc nào cũng thấy mình tội lỗi, tối tăm !!!..)
Viếng thăm chứng tỏ : Trước đó, Chúa không có trong nhà linh hồn mình!!
Rồi Chúa trốn đi đâu mất tiêu !!!… mai hoặc tuần tới lại mời Chúa viếng thăm.
Đây chính là tình trạng :
Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh,
nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3:16)   

 
Tâm tình thứ ba: Rước lễ theo thói quen.
Lên rước lễ như người máy.
Rước lễ xong, chẳng biết làm gì…
Thế thì ứng nghiệm lời Kinh Thánh:
Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. (Ga 5:40)  
Kết luận đương nhiên :
Thầy sống… mà anh em sao lại cứ chết!!! 

Vui sống