Thánh Thần là một Ngôi vị bị lãng quên

Thánh Thần cũng trở thành xa cách loài người bấy nhiêu

New Page 1

Thánh Thần là một Ngôi vị bị lãng quên  

 

 

Khổng Nhuận

 

 

Trích đoạn Tin Mừng Gioan 20 : 19

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !”

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông :

"Bình an cho anh em !

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũngsai anh em.”

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

 

Trong bối cảnh khi các môn đệ hội họp, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái.

Vì vậy,  việc đầu tiên là phải trấn an các ông… nên

Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !”

Ngay sau đó … Người thổi hơi vào các ông và bảo :

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Việc thổi hơi này gợi lại hình ảnh lúc bình minh của nhân loại …

đưa ta đi về nguyên thủy loài người…trong sách Sáng Thế.

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người,

thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 2 : 7)

Sinh Khí đây chính là hơi thở Thần Linh của Chúa.

Sinh Khí  cũng chính là Thần Khí Thiên Chúa.

Sinh Khí tượng trưng cho sự sống…

vì thế…. Sinh Khí  cũng chính là Sự Sống Đời Đời của Thiên Chúa…

Trước đây, khi nói tới Thánh Thần, chúng tôi thường nghĩ ngay tới

Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa

Người cùng được phụng thờvà tôn vinh cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con

cùng được phụng thờnên Thánh Thần cũng đương nhiên được coi gần như là Đấng chí tôn, Đấng cao sang quyền phép trên trời…

Từ đó đi tới kết luận: Trời cao hơn đất bao nhiêu thì Thánh Thần cũng trở thành xa cách loài người bấy nhiêu…chẳng cách nào với tới được…

 

Có thể nói : Thánh Thần là một Ngôi vị bị lãng quên

 

Hiện nay, chúng tôi khám phá ra rằng:

Điều quan trọng đầu tiên là tìm mọi cách để nhận ra Thánh Thần.

Thánh Thần ở đâu?

Ga 14:16  Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

1Cr 6:19   Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,

Chỉ cần 2 câu thôi chứng tỏ Thánh Thần ở ngay trong lòng mình.

Thế thì từ nay chúng ta tập  làm quen và tập sống với Thánh Thần một cách xác tín và kiên trì…

Kết quả tuyệt vời tất nhiên là BÌNH AN

BÌNH AN cũng chính là một tên gọi của HẠNH PHÚC.

HẠNH PHÚC ngay tại đời này và kéo dài cho tới mãi mãi đời sau.

 

Vui sống