Thờ phượng trong Thần Khí đích thực

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện

New Page 1

Đã đến giờ thờ phượng trong Thần Khí

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

Trích Tin Mừng Gioan 4 : 5 - 42
Trích đoạn câu chuyện Thầy Giêsu xin nước uống người 2 phụ nữ Samari

 19 Người phụ nữ nói với Người :

"Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ...

20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.”

21 Đức Giê-su phán : "Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ

các người sẽ thờ phượng Chúa Cha,

không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.

22 Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.

23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây-

giờ những người thờ phượng đích thực

sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật,

vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.

24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người

 phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”

 

Trong đoạn này có 3 ý chính cần khám phá

1. Giờ đã đến - và chính là lúc này đây

2. Thờ phượng

3.  Trong Thần Khí

Ý thứ nhất :Giờ đã đến - và chính là lúc này đây

Giờ đã đến  tính vào thởi điểm Thầy Giêsu nói…thì đã xảy ra hơn 2000 năm rồi

và chính là lúc này đây  nó mang thêm một ý nghĩa theo một thành ngữ nổi tiếng

hic et nunc – tại đây và bây giờ -

tức là hiện nay  Giờ đã đến RỒI- và chính là lúc này đây

Ý thứ hai :Thờ phượng

Thờ phượng thường được hiểu là khi Đọc Kinh, xem Lễ, chầu Thánh Thể...

Việc thờ phượng này đặt trên nền tảng tương quan chủ - tớ, vua – tôi… một tương quan tạo ra khoảng cách xa xôi nghìn trùng…

Ý thứ ba :Thờ phượng Trong Thần Khí

Khi thực hiện những việc kinh kệ, tế tự bên ngoài…

việc Thờ phượng Trong Thần Khí  đi vào chiều sâu trong tâm hồn

-  Phaolo có lối hiểu về thờ phượng - tế tự… rất độc đáo:

Người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô….lo việc tế tự

rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.  (Rm 15:16)

Thì ra Rao giảng Tin Mừng cũng là một hình thức tế tự tuyệt vời..!!!

-  Riêng chúng tôi, chúng tôi dựa vào lời khuyên của Phaolo:

Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện

và đẹp lòng Thiên Chúa.

Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. (Rm 12:1)

Việc hiến dâng thân mình này không những qua những hình thức phụng vụ bình thường của người Kitô hữu…Đọc Kinh, xem Lễ, chầu Thánh Thể...

Mà còn kéo dài trong đời thường hằng ngày của mình…

Bằng cách nhận ra Chúa sống trong mìnhtập sống kết hiệp…. nhờ Người với Người, trong Ngườikhi đi chợ, đi làm, quét nhà….thậm chí ngồi không rảnh rỗi….

Không nhớ thì thôi…nhưng bất chợt nhớ tới…nên dành vài phút thinh lặng chìm vào trong Ngài….trongtâm tình hiến dâng sâu lắng…  cũng quý hóa lắm rồi…  

Đây mới chính là thờ phượng trong Thần Khí đích thực.

Vui sống