Tôi chỉ là con loại suy

Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều: rõ ràng là một hình ảnh của bụi tro …

New Page 1

Tôi là con loại suy

                          

Image result for em bé xinh như thiên thần bơ vơ                          

 

Khổng Nhuận

 

Trích Tin Mừng Mat-thêu 17 : 1 - 5

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.
2
Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.
3
Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.
4
Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”
5
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng :

"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.

Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !”

Chúng tôi còn nhớ rất rõ khi chia sẻ về chủ đề:

Tôi cũng là con yêu dấu của Cha

Lập tức một nhà thần học lên tiếng cảnh cáo:

Chỉ một mình Chúa Giêsu mới là Con Một duy nhất yêu dấu của Chúa Cha,

còn chúng ta chỉ là con loại suyỚ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều: rõ ràng là một hình ảnh của bụi tro … mà thôi.

Dẫn chứng 1 trong 7 câu : Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,       để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)   

Con Một được hiểu là CON DUY NHẤT - Không có con thứ hai.

Hệ luận: chúng ta chỉ là CON LOẠI SUY mà thôi.

Nếu nói khác… tức là không có căn bản Kinh Thánh.

Nghe nhà thần học tuyên bố mạnh mẽ như vậy

Ai còn cả gan dám phản đối???

Nhưng qua cảm nghiệm chúng tôi lại khám phá ra mình là con đích thực của Chúa chứ chẳng phải con loại suy, con vớ vẩn, con vất đi, con nuôi…

Nếu tôi là con loại suy, con vớ vẩn, con vất đi, con nuôi…

Thì chắc hẳn tôi là con của ai đó…?

Con của Adam? Vô lý quá. Ông Adam đâu sinh ra tôi dù là thân xác hay tâm hồn.

Con của Satan? Càng vô lý hơn.

Con của cha mẹ?  Dĩ nhiên… nhưng cha mẹ thực ra cũng chỉ là dụng cụ để tôi xuất hiện trên trần gian này.

Bằng chứng: trong tháng đầu tiên, cha mẹ tôi đâu biết tôi là con trai hay con gái? tính tình ra sao? khuôn mặt thế nào?

Thì ra, chúng ta chính là con đích thực của Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết…..
    ….nhưng do bởi Thiên Chúa. (Ga 1: 13)

1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sựchúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga
3 : 1)

Ấy thế mà qua những bài giáo lý, bài giảng, bài chia sẻ.. .

đặc biệt trong mùa Chay này.

chúng ta ra sức in ấn, ghi khắc vào đầu óc nhau rằng:

Hỡi người! Hãy nhớ mình là bụi tro… không chỉ tro bụi về thể xác..

Mà cũng thường được hiểu tro bụi về phần hồn…

Với những đặc điểm : yếu đuối, tội lỗi với nhân tính băng hoại chết tiệt.

Ngày xưa có bài thánh ca nổi tiếng thường được hát vào mùa Chay:

Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều: rõ ràng là một hình ảnh của bụi tro …

Thực đáng tiếc!! Sao mình không dám ngang nhiên hãnh diện tuyên bố:

         Người đã tiền định cho tôi nên đồng hình đồng dạng với Con của Người (Rm 8:29)

Tôi cũng là con yêu dấu của Chúa đây..!!      Không phải con loại suy đâu..!!!

Vui sống