Tên cám dỗ từ từ lỉnh đi mất

Cái tôi đang vào hùa với tên cám dỗ…khiến cho chính tôi ngã gục…

New Page 1

Tên cám dỗ từ từ lỉnh đi mất

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

 

Tin mừng Mattheu 4 : 1 – 11

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.
2
Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.
3
Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !”
4
Nhưng Người đáp : "Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
5
Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,
6
rồi nói với Người : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
7
Đức Giê-su đáp : "Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
8
Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,
9
và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”

10 Đức Giê-su liền nói :

"Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng :

Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Trước kia, tôi vẫn tưởng rằng :

Có một thằng quỷ đen như than ngúng ngẩy cái đuôi dài và ra sức rót vào tai Thầy Giêsu những lời đường mật…với trích dẫn Kinh Thánh có vẻ rất hợp tình hợp lý.!!!

và hắn ta đưa Thầy Giêsu lên nóc đền thờ Jerusalem…

rồi tay đó đưa Thầy Giêsu lên đỉnh núi cao chót vót…

như nâng Thầy Giêsu trên tàu bay giấy!!! để Cái Tôi của Thầy Giêsu phình to ra..

Dĩ nhiên Thầy Giêsu đi guốc trong bụng tên cám dỗ đó..

Cuối cùng hắn bèn tiu nghỉu bỏ đi không hy vọng giở thêm trò gì nữa…

Còn tôi thì sao?

Trước kia, mỗi lần tên cám dỗ mới ló mặt ra, tôi đã như bà Eva ngày xưa

Nửa muốn chống đối, nửa muốn chiều theo

Cuối cùng tôi đã hái trái cấm…vừa cắn một miếng…miệng nghe ngọt đắng

líu ríu tay chân…

Hắn cám dỗ một…tôi cứ theo đó mà vẽ ra mười cảnh còn mê ly hơn nhiều..

Cứ như thể cái tôi đang vào hùa với tên cám dỗ…khiến cho chính tôi ngã gục…

Lòng tôi rối loạn như một bãi chiến trường, trong đó đang diễn cảnh đâm sau lưng chiến sĩ!!!

 Nguyên nhân nào gây ra cảnh tang thương ngẫu lục như thế?

Có 3 nguyên nhân chính:

-   Cái tôivào hùa vớitên cám dỗ…đang ra sức đâm sau lưng chiến sĩ.

-   Chính tôi đang chiến đấu một cách tuyệt vọng với nhân tính băng hoại chết tiệt ý chí gần như bị tê liệt trong niềm bối rối hoang mang.

- Tôi cảm thấy chỉ một mìnhđang cô đơn tận cùng chiến đấu với một tay giang hồ lão luyện mà mười phần thua hết chín phần rưỡi! Lúc đó, Chúa dường như ở xa lắm!!

Hiện nay, sau khi khám phá và tập sống với Chúa ngay trong lòng mình…

Lâu lâu tên cám dỗ mò tới… Tôi đùa vui với nó như mèo vờn chuột

Cuối cùng tôi chỉ cần nhếch môi, chớp mắt vài cái là hắn đã hiểu rằng:

Hắn không còn mãnh lực như xưa và hắn từ từ lỉnh đi mất lúc nào không hay…

Tại sao vậy? Bởi vì hiện nay tôi cảm nhận rằng:

-  Cơn cám dỗ chỉ như ánh chớp hoan lạc mang lại Niềm vui khoái ngất nhưng hương vị đắng cay khiến lòng tôi khốn khổ cho tới khi xưng tội xong…

-  Trong khi đó: Chúa trong lòng mình

mới là niềm bình an vững mạnh – niềm hạnh phúc vô biên.

Vui sống