Loay hoay trong những điều nhỏ nhất

Chuyện đượclớn trong Nước Trời chỉ là chuyện vặt…


New Page 1

Loay hoay trong những điều nhỏ nhất

chỉ để được vào Thiên Đàng

                                                    

Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng Mat-thêu 5 : 17-20

 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ.

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi,

một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi,

cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy,

và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.

Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết,

nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,

thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.         

 

Bài Phúc Âm Chủ nhật 6 Thường niên A khá dài với 6 đề mục nhỏ.

Chúng tôi chỉ xin đề cập tới đề mục đầu tiên: Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

Với 3 ý chính

điều răn nhỏ nhất, tuân hành và dạy, và  lớn trong Nước Trời.

 

Trước hết, ý thứ Nhất:điều răn nhỏ nhất

Như vậy có nghĩa là trong Kinh Thánh có những điều răn nhỏ nhất

Đó là những điều không quan trọng, những điều ở vòng ngoài, chưa đi vào trọng tâm, chưa đi vào cốt lõi, chưa chạm vào cánh cửa CHÂN LÝ..

Theo New Testament Statistics compiled by Felix Just, S.J., Ph.D.

Toàn bộ Tân ước gồm có 138.020 chữ tạo thành 7956 câu, 

Sau khi đọc toàn bộ Tân ước 7 lần, chúng tôi khám phá ra rằng : những câu quan trọng nhất, đi vào cốt lõi, tối đa là  56 câu – chỉ là số lẻ của tổng số 7956 câu.

Những câu khá quan trọng cùng lắm là 500 câu

Như vậy còn lại khoảng 7400 là những điều răn nhỏ chiếm khoảng 93% Tân Ước.

Ý thứ Hai : tuân hành và dạy những điều răn nhỏ nhất

Thí dụ: Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7:1)

Ý Thầy Giêsu muốn nói rằng : Đừng có xét đoán theo bên ngoài

Nhất là khi chưa nắm được hoàn cảnh của người đó.

Ý thứ 3lớn trong Nước Trời.

chính là kết quả của ý thứ hai như một định lý toán học

Nếu tôi tuân hành và dạy người khác làm những điều răn nhỏ nhất

Thì  tôi sẽ được lớn trong Nước Trời.

-      Nói tới những điều răn nhỏ nhất

thì tất nhiên là phải có những điều răn lớn nhất – cốt lõi nhất – nền tảng nhất.

Vậy, Nếu tôi tuân hành và dạy người khác làm  những điều răn lớn nhất

Thì  tôi sẽ được lớn trong Nước Trời chứ???

Tất nhiên rồi. Nhưng còn một điều khác tuyệt vời hơn nhiều.

Đến nỗi chuyện được lớn trong Nước Trời  chỉ là chuyện vặt…

Đó là chuyện gì vậy?

Xin thưa : Đó chính là được NÊN MỘT VỚI CHÚA.

Cũng có nghĩa là tôi phải dành trọn đời mình đểkhám phá ra Chúa hiện diện trong lòng mình…

Từ đó, tập sống kết hiệp nên một với Ngài..

Cho tới một lúc nào đó tôi cảm nhận Chúa thực sự sống trong mình, đồng hành với mình, Nên Một với mình…

Vì thế tôi phải khám phá ra những câu nềntảng nhất để thực hành sống Đạo đích thực, chứ không cần loay hoay trong những điều nhỏ nhất chỉ để được lên Thiên Đàng!!

Vui sống