Tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ có nhân tính băng hoại?

New Page 1

Sao tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

 

 Trích Tin mừng Mat-thêu 5 : 13 – 16

Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,

thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?

Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.

15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng,

nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.

16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Đây là một câu chỉ để đọc, để nghe, để chia sẻ, để cầu nguyện…

để cầu chúc…mà cả người chúc lẫn người nhận đều cảm thấy ngoài tầm với

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ là người phàm?

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ là con cháu Adam?

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi yếu đuối mỏng dòn?

Làm sao tôi có thể là ánh sáng cho trần gian khi tôi chỉ có nhân tính băng hoại?

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu ngủ yên trong sách Kinh Thánh.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu bay bay trên tòa giảng.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu rải rác trong những bài suy niệm trên mạng.

Thôi thì cứ để Lời Thầy Giêsu nhắc lại như vẹt trong khi chia sẻ Lời Chúa.

Phần tôi, tôi thấy ánh sáng của mình vẫn mờ mờ như trăng hạ tuần.

Thậm chí ánh sáng của mình vẫn mờ mịt như đêm ba mươi !!!

 

Có vị đạo đức biện minh:

Trước khi ăn ngoài quán, tôi làm dấu Thánh Giá, thế không phải chứng tỏ mình là con nhà có đạo, là ánh sáng cho đời hay sao???

Xin thưa: Vâng, chứng tỏ mình là con nhà có đạo. Nhưng đó chỉ là đạo hình thức bên ngoài. Còn bên trong trỗng rỗng vô thức, làm như đuổi ruồi..!!!

Chứng minh: Khi làm dấu Thánh Giá,

tôi có xác tín Chúa Cha ngự trị trên đầu óc của tôi không?

tôi có xác tín Chúa Giêsu  ngự trị trong con tim của  tôi không?

tôi có xác tín Chúa Thánh Thần ngự trị trên đôi vai của tôi không?

Rõ ràng là Chúa là ánh sáng  không hiện diện trong tôi…

thì lấy đâu ra ánh sáng để mà  chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

Tâm hồn tôi như căn nhà hoang phế trong khu rừng rậm dưới bóng chiều tà…

Vì thế, tôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ.

 

Cuối năm tính sổ đời với Chúa, tôi thấy mình cũng kha khá.

Đi lễ, rước lễ hàng tuần, tham gia vào công cuộc Giáo xứ…Giáo phận…

Chắc cũng ít là được 7 điểm…

Ấy thế mà hôm nay, tình cờ đọc bài Phúc Âm này…

Tôi thử nhìn vào tâm hồn mình xem ánh sáng của mình thế nào…

Tôi phải tự thú rằng: Dù đã hy sinh thời gian, tiền bạc, sức lực…

vào công cuộc giáo xứ… nhưng thực sự mà nói:

Tôi chỉ thấy một mình đứng ra làm tất cả, còn Chúa là nguồn sáng vẫn ở đâu đó…

Chính vì thếTôi thấy ánh sáng mình vẫn mịt mờ.

Vui sống