Tôi vẫn không thể nhìn thấy Thiên Chúa

Mối tương quan giữa bạn và Chúa hiện nay ra sao?

New Page 1

Dù có tâm hồn trong sạch

tôi cũng KHÔNG nhìn thấy Thiên Chúa

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Mt 5, 1-12a

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
         2
Người mở miệng dạy họ rằng :

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai cótâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìnthấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại  và vu khống đủ điều xấu xa.
12
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em
   ở trên trời thật lớn lao.

 

Chúng tôi xin tập trung vào câu 8

Phúc thay ai cótâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìnthấy Thiên Chúa.

Trong câu này có 2 ý chính:

Ý thứ nhất:  tâm hồn trong sạch ???

Thông thường, chúng tôi cho rằng

-  Trong sạch là tình trạng ngây thơ của các em bé chưa biết tội là gì.

-   Hoặc thực tế là : khi mình không mắc tội trọng

tôi có thể thầm tự hào: mình có tâm hồn trong sạch.

Nhưng dù có tâm hồn trong sạch… sao tôi vẫn không nhìn thấy Thiên Chúa???

Ý thứ hai:  nhìnthấy Thiên Chúa

Theo kinh nghiệm của chúng tôi…

Trước hết và quan trọng hơn: phải tìm cách cảm nhận Thiên Chúa.

Theo lý thuyết…

Công Đồng Vaticano. II khẳng định:

"Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (Lumen Gentium 11).

Nói cách khác, toàn thể đời sống tâm linh của kitô hữu

Giáo Luật 1983 khẳng định rằng:

Bí tích Thánh Thể là "tuyệt đỉnh và nguồn suối của tất cả phụng tự và đời sống Giáo Hội”, là nơi mà các bí tích và hoạt động của Giáo Hội đều qui về và phát xuất.

Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội, là chính Đức Kitô, Đấng tự hiến và trở nên lương thực cho Giáo Hội được sống, tăng trưởng và hiệp nhất.

Chúa Giêsu hằng sống hiện diện trong con người  và trong cuộc đời. 

 

Như vậy, chiếu theo lý thuyết quá tuyệt vời  

lẽ ra ai cũng có thể cảm nhận Thiên Chúa một cách dễ dàng sau 10 năm rước lễ…

Này nhé:  1 năm 50 lần thôi. Vậy 10 năm 500 lần rước lễ rồi…

Với quý linh mục, tu sĩ thì gấp 7 lần : ít là hơn 3.000 lần

Ấy thế mà lạ thay…tôi vẫn không đón nhận  sự hiện diện Ngài trong lòng mình..

không đón nhận thì lấy gì mà nhìn thấy Ngài!!!!

Ngày xưa, chúng tôi cũng đã từng đua nhau lên rước lễ cứ như thể thi xem ai đạo đức hơn..

Nhưng nếu ai hỏi : Mối tương quan giữa bạn và Chúa hiện nay ra sao?

Chúng tôi nghĩ : chắc tay này mới ở cung trăng rơi xuống hay sao… mà hỏi các cớ như vậy..!!!

Lý do: chúng tôi chỉ lo giữ đạo thôi… bằng cách thực hiện bổn phận đạo đức của mình là tốt lắm rồi…tốt gấp trăm lần những kẻ khô đạo…dám bỏ lễ ngày chủa nhật!!!

Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới chuyện thiết lập mối tương quan giữa mình với Chúa đâu!

Chỉ vì chúng tôi tin như đóng đinh vào cột:

Chúa cao sang, tôi thấp hèn.

Chúa thánh thiện, tôi tội lỗi.

Làm gì có chuyện tương quan với tương quyền…với ông Chúa nghìn trùng thánh đức !!!

Rõ ràng là

Dù tôi sạch tội mấy đi nữa,

Tôi vẫn không thể nhìn thấy Thiên Chúa.

 

 

Vui sống