Tôi nói theo giáo huấn của Giáo hội

Tôi nói là tôi nói theo sách vở…

New Page 1

Nói theo giáo huấn của Giáo hội…

y như vẹt !!!

                                                    

 

Khổng Nhuận

 

Trích Tin Mừng Mat-thêu 2 : 1-12

1Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,
2
và hỏi : "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
3
Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.
4
Nhà vua liền triệu tập tất cả cácthượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.
5
Họ trả lời : "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trongsách ngôn sứ, có chép rằng :
6
Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7
Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.
8
Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”
9
Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.
10
Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
11
Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
12
Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

Khi được hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

các thượng tế và kinh sưtrả lời vanh vách, nói có sách, mách có chứng đàng hoàng:

sách ngôn sứ, có chép rằng :
6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Biết tỏng tòng tong như vậy, thế mà chẳng ông thượng tế hay kinh sư nào tìm tới Bê-lem triều bái vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời…

 

Cũng vậy, nếu có ai hỏi về việcrước Chúa,

tôi cũng có thể trả lời làu như cháo, vì tôi là dân giáo lý viên, dân chia sẻ Lời Chúa  mà.

Tin mừng Gioancó chép rằng :

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Biết tỏng tòng tong như vậy, thế mà tôi lại chẳng bao giờ QUYẾT TÂMđi tìm Ngài… để có thể nhận ra Chúa ở lại trong tôi ….và tôi sống trong Ngài.

Chúng tôi đã từng nhiều lần hè nhau viết bài chê bai các ông thượng tế và kinh sư là đồ mọt sách. Trả lời thì hay lắm, nhưng chẳng ông nào mò tới gặp Đấng Ki-tô…như sách ngôn sứ đã chép về Ngài..

Trong khi chúng tôi đây nào có khác gì đâu…

Chúng tôi đã từng thay mặt cộng đoàn nói lời ngôn sứ.

Chúng tôi đã từng hướng dẫn anh em qua những bàithuyết trình, những bài chiasẻrất đúng bài bản của các nhà thần học lừng danh hoặc các vị tiến sĩ cấp quốc tế…

Thí dụ như: Đức Ki-tô là ai…Lớn lên trong Thánh Thần…

Bài viết sao, tôi phải nói như vậy, không được chế biến hoặc nói khác…

Nhưng thực tế..thì hỡi ơi..

Vì chưa nhận ra Chúa sống trong tôi...nên tôi chỉ nói thuần túy theo lý thuyết.

Thành thử ra …khi có ai thắc mắc hay vặn vẹo đôi chút, tôi luôn có bức bình phong vững chắc bằng cách tuyên bố:

Tôi nói là tôi nói theo sách vở…  (Hệt như máy ghi âm…cứ phát ra y chang những gì đã ghi…)

Hoặc là chắc ăn hơn: Tôi nói theo giáo huấn của Giáo hội !!!!!.. (y như vẹt…!!!)

Hoàn toàn lý thuyết… không có một chút cảm nghiệm cá nhân của riêng mình !!!

Vui sống