ƠN THÁNH THẦN sẽ bị rối bòng bong

Ơn Chúa trở thành những bức tường che khuất chính Chúa!!!

New Page 1


Rối bòng bong với Ơn Thánh Thần

                                                    

 

Tamlinhvaodoi

 

 

Trong năm Phụng vụ, Mùa Vọng là mùa của tĩnh tâm, mùa của cầu nguyện, mùa của chia sẻ Lời Chúa rầm rộ khắp nơi…

Khi còn trẻ tôi rất hứng khởi với mùa Vọng này. Tôi sẽ được nghe nhiều bài giảng hay từ những linh mục nổi tiếng.

Nhưng hiện nay có nhiều thời gian nghiền ngẫm, tôi lại thấy có một vài mẫu sốchung trong hầu hết các bài chia sẻ trên mạng cũng như trên tòa giảng. Thí dụ như:

Các ý tưởng hoa hao giống nhau và mang đầy tính lý thuyết.

Tức cười nhất: đó là cứ tha hồ nói ngược nói xuôi..bất kể mâu thuẫn, trống đánh xuôi kèn thổi ngược…loạn xạ cả lên…

Sau đây là một thí dụ điển hình trong một bài chia sẻ:

-  Suốt Mùa Vọng, tôi cầu nguyện và làm những việc mà Phụng Vụ chỉ dẫn.

Kinh nghiệm trong Ơn Chúa Thánh Thần, tôi nhấn mạnh nhiều hơn đến mấy việc sau đây…….

 

Tamlinhvaodoi suy tư

 Lạ thật, sao lại Kinh nghiệm trong Ơn Chúa Thánh Thần,   

mà không phải Kinh nghiệm sống trong chính Chúa Thánh Thần,

Cứ như thể Ơn Thánh Thần còn quan trọng hơn Chính Thánh Thần cả chục lần!!!

Cũng phải thôi, chúng ta thường nhấn mạnh tới ƠN CHÚA

-        Chịu lễ để Chúa ban nhiều ơn… còn Chúa ở đâu …. chẳng cần biết !!!

-        Hy sinh, làm bác ái cũng chỉ để Chúa ban nhiều ơn

-        Trong năm thánh, viếng nhà thờ để được ơn đại xá!!!

-        Kinh sách: Chúng tôi lạy ƠN Đức Chúa Thánh Thần !!! Không chịu lạy chính Thánh Thần!!!

-        Có vị rành Kinh Thánh nói rằng ơn Thánh Thần  rất quan trọng

Tt 3:5   Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

Có lẽ ngay chính những dịch giả cũng bị ảnh hưởng nặng kinh kệ từ xưa nên dịch thành ơn Thánh Thần cho người ta dễ đón nhận vì đã nghe quen tai rồi.

Chúng tôi thích bản dịch tiếng Anh hơn. Họ viết rất rõ bởi chính Thánh Thần. Không có ơn huệ gì ở đây cả…

He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit,   (Titus 3:5  - NIV)

Trong bản dịch tiếng Latin cũng vậy. Họ viết rất rõ : nhờ sự tái sinh và đổi mới của Thánh Thần.

Không có ơn huệ gì ở đây cả…

Vị nào thích tiếng Latin có thể xem trong Nova Vulgata, Epistula ad Titum, Capitulum 3:5

Non ex operibus iustitiæ, quæ fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti

Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần chứ không phải Ơn Thánh Thần mới là tác nhân chính trong việc đổi mới

Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, (Ep 4:23)   

 

Kết luận

Sao không tập sống với Chúa Thánh Thần ngay trong lòng mình..

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa,

Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? (1Cr 3:16)   

Mà lạidựa hơi vào ƠN THÁNH THẦN.

Theo Giáo lý, hôm nào yếu lòng lỡ phạm tội trọng thì tiêu đời nhà ma…!!!

Ơn Thánh hóa cũng chính là ƠN THÁNH THẦN sẽ bị lấy mất đi…cho tới khi nào xưng tội xong … mới lấy lại được ƠN THÁNH THẦN…

Chẳng biết ai lấy..chẳng biết ai ban lại!!!!

Giống y như chuyện "Cây tre trăm mắt":  khắc xuất…khắc nhập…

Trong khi nếu tôi sống trong Thánh thần...dù tôi lỡ phạm tội trọng,

Thánh Thần vẫn còn đó, tựa vào cánh cửa tâm hồn tôi..

mong ngóng tôi mau trở về với Ngài…

Quả thực sống dựa hơi vào ƠN THÁNH THẦN sẽ bị rối bòng bong!!!  

Trong bát quái trận đồ của đủ thứ ƠN: Ơn Thánh hóa, Ơn trợ giúp, bảy Ơn Thánh Thần,

và hàng chục ơn khác: Ơn kêu gọi, Ơn đi về bình an, Ơn trở lại, Ơn chết lành….

Cuối cùng các ơn này trở thành những bức tường thành tầng tầng lớp lớp che khuất chính Chúa!!!

Rõ ràng là: sống dựa hơi vào ƠN THÁNH THẦN sẽ bị rối bòng bong!!! 

Vui sống