Người sẽ CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta

Nhưng nếu kiên trì 6 tháng tới một năm...

Người sẽ CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta

 

 

Khổng Nhuận

 

 

Trích Thơ thứ hai thánh Phaolô gởi ông Ti-mô-thê

Anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô,
Đấng đã sống lại từ cõi chết,
Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít,
như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.
9
Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích !
10
Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

11
Đây là lời đáng tin cậy :
Nếu ta cùng chết với Người,
ta sẽ cùng sống với Người.

12
Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị với Người.
Nếu ta chối bỏ Người,
Người cũng sẽ chối bỏ ta.

13
Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào
chối bỏ chính mình.

Trước hết, trong mấy câu cuối, có một chỗ chẳng chuẩn chút nào.

Nếu ta chối bỏ Người,
          Người cũng sẽ chối bỏ ta.

Lý do chẳng chuẩn chút nào là vì ngay câu 13 tiếp theo kết luận rằng

13 Nếu ta không trung tín,
          Người
vẫn một lòng trung tín,
          vì Người không thể nào
          chối bỏ chính mình.

Thế thì câu 12 lẽ ra phải chỉnh lại như sau mới hợp lý

Nếu ta chốibỏ Người,
          Người sẽ
CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta.

Thực vậy, dù suốt một ngày, suốt một tháng, suốt một năm..

ta chối bỏ Người, 

chẳng nhớ tới Chúa 1 giây....

Nhưng chính Chúa

Người sẽ CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta.

Thế thì ta phải làm gì đây????

Đừng cứ mãi gân cổ lên mà hát rằng:

Tình yêu Chúa cao vời biết bao... làm sao biết đáp đền thế nào????

để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi.

Đừng hỏi nữa...đừng hát nữa..đừng loay hoay tìm cách đáp đền bằng những hy sinh này, từ bỏ nọ….

Mỗi tối thử dành 15 phút tới 30 phút để yên lặng ngắm Chúa đang sống trong lòng mình..

Lúc đầu chẳng cảm thấy gì ..

Nhưng nếu kiên trì 6 tháng tới một năm...

Ta sẽ dần dần cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa trong lòng mình..

Từ đó, bắt đầu tập để Chúa tham dự vào những việc lặt vặt hàng ngày của mình..

Và rồi một ngày kia... ta sẽ xác tín rằng :

À thì ra...

DÙ ta chối bỏ Người....(mấy chục năm qua)
          Người sẽ
CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta.

Vui sống