Chẳng cân ở lại trong Chúa

Mặc cho Chúa ở lại trong tôi

New Page 1

Chẳng cần ở lại trong Chúa 

 

 

Lung Linh

 

 

         

          Trích Tin Mừng theo thánh Luca 17 : 5-10

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng :

"Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”

6 Chúa đáp : "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

 

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó :

Mau vào ăn cơm đi’,

 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ?

9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ?

10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói :

chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

 

 

 

 ‘Mau vào ăn cơm đi’

Chúa là ông chủ nhưng đã rất nhiều lần mời gọi tôi: ‘Mau vào ăn cơm đi’

Gợi nhớ bài Thánh ca quen thuộc: .

Ngườidọn cỗ cho tôi, ngay ở trước quân thù.

Người đã xức trên đầu thơm người lai, dầu láng.

Không thể hiểu theo nghĩa đen bởi vi Ăn cơm thì cuối cùng cũng sẽ chết,

Thực ra Chúa mời gọi một thức ăn tuyệt vời hơn nhiều...

Ai ăn thịt và uống máu tôi,

thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)   

Thực tế là chúng tôi đã ăn thịt và uống máu Chúahàng ngàn lần rồi

Ấy thế mà

Mặc cho Chúa ở lại trong tôi

nhưng tôi nhất định chẳng cân ở lại trong Chúa

Nói cho cùng, tôi cũng muốn ở trong Chúa lắm chứ...

Nhưng người ta đã xây cho tôi một bức tường bê tông cốt sắt dày cả thước, cao vòi vòi để ngăn cách giữa tôi và Chúa.

Với bài học căn bản đầy tính sắt đá...như là một mệnh lệnh tàn khốc không thể thay đổi được

Chúa là đấng Tạo Hóa thánh thiện cao sang ngàn trùng,

Tôi là vật thọ tạo phàm hèn, tội lỗi, yếu đuối, bụi tro...

với nhân tính băng hoại chết tiệt !!

Đừng mong Thông Phần Thần Tính của Chúa..

dù có nguyện xin cả mấy chục ngàn lần cũng vô ích...

Tên nào muốn vượt bức tường mệnh lệnh tàn khốc này  

sẽ bị kết án là rối đạo, thậm chí... vạ tuyệt thông...cho tiêu đời nhà ma...

Nhớ lại... cách đây hơn 30 năm, tôi cũng rất tự hào khi hướng dẫn lớp đàn em với những bài học sáo mòn đúng bài bản.... một cách rất nhiệt tình. Thí dụ như:

Chúa yêu gọi thì nhiều, chọn thì ít. (thì ra Tình yêu Chúa nhỏ xíu bằng nắm tay, thương người này, ghét người kia...con yêu, con ghét...)

Chúa yêu thương vô bờ bến nhưng vô phúc cho tên nào bị Chúa gọi về trong lúc hắn đang mắc tội trọng (Hoặc là Chúa gà mờ, gọi lung tung. Hoặc là Chúa cực kỳ tàn ác: thừa biết nó đang mắc tội trọng mà vẫn gọi nó về...đì nó xuống hỏa ngục chơi cho vui!!!)

Đọc tới đây, một số nhà thần học rất có thể la toáng lên.

Anh là gì mà dám đoán xét đường lối của Chúa.???

Trời cao hơn đất chừng nào
          thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
          và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is 55: 8-9)

Toàn là lý thuyết. Cứ lấy thực tế mà nói chuyện với nhau.

Hãy trở lại ước muốn của Thầy Giêsu:

Ai ăn thịt và uống máu tôi,

thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)   

Ai ở lại trong thầy mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ thôi...cũng đã là ngon cơm rồi đấy..

Còn hơn là hăng say giảng cho hay, vểnh tai nghe cho kỹ....

Nhưng nhất định chẳng cần ở lại trong Thầy...

Mạnh Chúa, Chúa sống

Mạnh tôi, tôi sống...

chẳng biết Chúa là ai trong cuộc sống này...

Vui sống