Cuộc sống bằng giấy

Cuộc sống bằng giấy

Nếu cứ sống rập khuôn theo người đời  Thì quả thật ta đang sống kiếp người giấy…người máy…


Bề sâu Đức Kytô và bề sâu Kytô-hữu

Thế nào cũng phải nghiệm Chúa trong tâm,thì mới nghiệm Chúa trong cuộc sống được.

Văn minh hôm nay với đà hướng ngoại

Thế anh tư duy vào lúc nào?

Người không a dua

không bao giờ để mình bị cuốn vào những tranh luận thần học hay triết học.

Con người khiêm tốn

hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.


Soi sáng nhận thức

Linh Sư giúp tôi thấy giá trị thực tế trong mỗi khoảnh khắc.

Thích ứng tâm lý

ngài chỉ ct da và đóng giày theo kích cỡ chân ông mà thôi.

TƯƠNG QUAN thầy trò

"đổng thanh tương ứng, đổng khí tương cầu”.

Nước trời không có chỗ chứa cho 2 người.

con người tự nhận mình là tôi tớ đối ông ông chủ Chúa..

Chúa sống trong ta

Thiên Chúa vn hiện diện trong đời sống.

Tìm Chúa trong tĩnh lặng

con cầu nguyện như một tôi tớ trước một ông chủ

Nhận ra sự hiện hữu của Thượng đế

Đừng vắt óc ra để giải thích lời Chúa... mà cần phảitập trung cái nhìn để nhận ra Chúa thực sự sống trong mình.

Người hướng dẫn

Ngài không dạy, ngài chi hướng dẫn đi đúng đường thôi.

Thực hành hơn là lý thuyết

Nói ít thực hành nhiều, cả thầy và trò đều thực hành.

Người quyền uy

contự làm mình thiệt hại

Con người chân thành

Tự bản chất Linh Sư là một con người ngay thẳng chân thành.

LINH SƯ LÀ AI?

Nên thánh là một việc, còn xem ra có vẻ thánh thiện là một việc khác.


SỐ PHẬN

Chắc chắn sẽ không còn mặc cảm thua thiệt dù bạn là công nhân, phu đổ rác hay là phụ nữ ..


MÙ QUÁNG

Ga 16:23 Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

MINH SƯ ĐÍCH THỰC

Minh sư Chân lý…hiên diện trong ông…

Thầy nói một đàng Thầy làm một nẻo

Muốn kiện toàn lề luật tôi phải đặt mối tương tương giữa tôi với Chúa làm trọng tâm

Ánh sáng thế gian Nhưng tôi lại chẳng thấy đường

mình tội lỗi quá, làm sao có thể thành ánh sáng được!!!

...[Previous 5 pages] ... 4  5  6  7  8 ...[Next 5 of 12 pages] ...