Thân Tâm hiệp nhất

Thân Tâm hiệp nhất

hành động thứ hai là sống, bởi vì tâm thần bạn và thân thể bạn cùng ở một nơi.”


Cái hồn của ngôn ngữ

Những lời Thầy nói nghe có vẻ quen quen, nhưng hãy coi chừng; vì ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác hẳn.”


Minh Triết là gì?

sự thay đổi kỳ diệu nhất là sự thay đổi không phải ra sức làm việc nào đó


Đánh thức chứ không phải Dạy dỗ

bạn sẽ nhận thấy rằng ngôn ngữ của Thầy sao thật báng bổ, kỳ cục,hay thậm chí quá lẩn thẩn.

LÝ THUYẾT

suốt ngày rêu rao Thiên Chúa là tình yêu vô biên Nhưng họ nhất định không chịu sống với Ngài dù chỉ một giây…


BIẾN ĐỔI

con phải lothay đổi chính con,

Cuộc sống bằng giấy

Nếu cứ sống rập khuôn theo người đời  Thì quả thật ta đang sống kiếp người giấy…người máy…


Bề sâu Đức Kytô và bề sâu Kytô-hữu

Thế nào cũng phải nghiệm Chúa trong tâm,thì mới nghiệm Chúa trong cuộc sống được.

Văn minh hôm nay với đà hướng ngoại

Thế anh tư duy vào lúc nào?

Người không a dua

không bao giờ để mình bị cuốn vào những tranh luận thần học hay triết học.

Con người khiêm tốn

hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.


Soi sáng nhận thức

Linh Sư giúp tôi thấy giá trị thực tế trong mỗi khoảnh khắc.

Thích ứng tâm lý

ngài chỉ ct da và đóng giày theo kích cỡ chân ông mà thôi.

TƯƠNG QUAN thầy trò

"đổng thanh tương ứng, đổng khí tương cầu”.

Nước trời không có chỗ chứa cho 2 người.

con người tự nhận mình là tôi tớ đối ông ông chủ Chúa..

Chúa sống trong ta

Thiên Chúa vn hiện diện trong đời sống.

Tìm Chúa trong tĩnh lặng

con cầu nguyện như một tôi tớ trước một ông chủ

Nhận ra sự hiện hữu của Thượng đế

Đừng vắt óc ra để giải thích lời Chúa... mà cần phảitập trung cái nhìn để nhận ra Chúa thực sự sống trong mình.

Người hướng dẫn

Ngài không dạy, ngài chi hướng dẫn đi đúng đường thôi.

Thực hành hơn là lý thuyết

Nói ít thực hành nhiều, cả thầy và trò đều thực hành.

Người quyền uy

contự làm mình thiệt hại

Con người chân thành

Tự bản chất Linh Sư là một con người ngay thẳng chân thành.

LINH SƯ LÀ AI?

Nên thánh là một việc, còn xem ra có vẻ thánh thiện là một việc khác.


...[Previous 5 pages] ... 4  5  6  7  8 ...[Next 5 of 12 pages] ...