Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tôi vẫn liên tục chối Thầy

Tôi vẫn liên tục chối Thầy

Chuyên lo việc Chúa…mặc cho Người vẫn ở ngoài kia…

Chuyên lo việc Chúa…mặc cho Người vẫn ở ngoài kia…

Cuộc sám hối cứ mãi mãi nửa vời

Cuộc sám hối của chúng tôi vẫn cứ mãi mãi nửa vời.!!!

Chúng tôi chưa thể ở lại với Người được một ít giây…

Chúng tôi chưa thể ở lại với Người được một ít giây…

Được thánh hiến như Chúa Giêsu

Thói quenđọc một đoạn PhúcÂm

"Bị điếc" trước tiếng của Thánh Linh

"bị câm"không nói năng hay truyền bá phúc âm

Cô tiên trong mái ấm hạnh phúc

cô tiên trong mái ấm hạnh phúc nhỏ bé của mình.


Tôi là kẻ chết sao???

Câu hỏi Tôi là kẻ chết sao??? trở thành một vấn để nhức nhối khiến cả bọn chìm trong suy tư…

Có học phải có hành

Gc 1:22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành,

chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

 


Chấp nhận chỉ trích

Con nên lắng nghe những gì người khác chỉ trích, vì họ nói lên ý nghĩ thật trong khi bạn hữu che dấu đi.

NHỮNG HÌNH THỨC BÁC ÁI

Hãy yêu thương nhau bằng tay mặt làm mà tay trái không biết.

Tinh thần đoàn kết hiệp nhất

"Xin Cha cho chúng con nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha"

Vui mừng và Hy vọng

Chính Ngài là vui mừng và hy vọng của chúng ta

Thánh hoá bổn phận

Thay vì chỉ làm nghề lấy tiền, tôi làm thật tốt vì yêu mến Chúa

Phúc âm hóa

Hội thánh phục vụ bằng cách Phúc âm hoá chính mình để rồi Phúc âm hoá xã hội.

Phục vụ

Tôi không đến để được người ta hầu hạ, nhưng để phụcvụ

TẦM ĐẠO và ĐẠO SƯ

tại sao tôi tầm đạo?

...[Previous 5 pages] ... 4  5  6  7  8