Như thế là đi hoang rồi.

Như thế là đi hoang rồi.

Chúng ta thường xuyên đi dự lễ ngày Chúa Nhật đọc kinh và lãnh nhận các bí tích, nhưng đạo không thấm vào lòng chúng ta.

Kiên nhẫn và nuôi dưỡng niềm hy vọng

Người môn đệ của Chúa được mời gọi để bắt chước sựkiên nhẫn của Chúa,nuôi dưỡng niềm hy vọng

Chúng ta là thửa đất

Chúng ta là thừa đất,nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống Lời Người và tình yêu của Người.

Tôi là ai mà dám ngăn cản

Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta thì tôi là ai mà dám ngăn cản.”

1  2  3  4  5