Chúng tôi không còn dám tin

Chúng tôi không còn dám tin

Chúng tôi chỉ còn thấy một ông Chúa thật xa lạ…

đầy vương quyền, uy lực và vinh quang


Nền tu đức chiều sâu

Chúng ta đang sống với linh đạosợ sa hoả ngục

Đức Tin bị cài đặt

Đức Tin là trùm khủng bố còn bạn và các huynh trưởng thừa hành bị khủng bố một cách rất đáng thương.

Đức tin hoang mang

Đức Tin của bạn rõ ràng bị nhồi sọ, bị cài đạt từ thủa còn thơ

Trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt

Ta vẫncô đơn và bơ vơ giữa chiến dịch truyền giáo rầm rộ của các con

Còn lâu mình mới ở trong tình yêu của Ngài

Chẳng thấy Chúa tham dự vào cuộc sống thường ngày của mình


Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tôi vẫn liên tục chối Thầy

Tôi vẫn liên tục chối Thầy

Chuyên lo việc Chúa…mặc cho Người vẫn ở ngoài kia…

Chuyên lo việc Chúa…mặc cho Người vẫn ở ngoài kia…

Cuộc sám hối cứ mãi mãi nửa vời

Cuộc sám hối của chúng tôi vẫn cứ mãi mãi nửa vời.!!!

Chúng tôi chưa thể ở lại với Người được một ít giây…

Chúng tôi chưa thể ở lại với Người được một ít giây…

Được thánh hiến như Chúa Giêsu

Thói quenđọc một đoạn PhúcÂm

"Bị điếc" trước tiếng của Thánh Linh

"bị câm"không nói năng hay truyền bá phúc âm

Cô tiên trong mái ấm hạnh phúc

cô tiên trong mái ấm hạnh phúc nhỏ bé của mình.


Tôi là kẻ chết sao???

Câu hỏi Tôi là kẻ chết sao??? trở thành một vấn để nhức nhối khiến cả bọn chìm trong suy tư…

Có học phải có hành

Gc 1:22 Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành,

chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

 


Chấp nhận chỉ trích

Con nên lắng nghe những gì người khác chỉ trích, vì họ nói lên ý nghĩ thật trong khi bạn hữu che dấu đi.

3  4  5  6  7