Còn lâu mới học được ngôn ngữ của Chúa

Còn lâu mới học được ngôn ngữ của Chúa

Còn lâu mới học được ngôn ngữ của Chúa

Cầu nguyện cho lắm …điếc vẫn hoàn điếc

Cầu nguyện cho lắm …điếc vẫn hoàn điếc

Lời Chúa vẫn chẳng mang lại sự sống cho tâm hồn tôi…

Lời Chúa vẫn chẳng mang lại sự sốngcho tâm hồn tôi…

Tôi vẫn cứ tiếp tục SỐNG NHỜ CHÍNH TÔI…

Tôi vẫn cứ tiếp tục SỐNG NHỜ CHÍNH TÔI…

Đức tin của chúng tôi yếu ớt…mịt mờ…

Đức tin của chúng tôi yếu ớt…mịt mờ…Vẫn cứ đói…vẫn cứ khát mãi mà thôi…

Vẫn cứ đói…vẫn cứ khát mãi mà thôi…

DẤN THÂN - LOAN BÁO TIN MỪNG

Loan Báo Tin Mừng chính là công bố điều mình đã xác tín, đã sống, đã cảm nghiệm

Ngài lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Không biết Thầy Giêsu lên núi một mình làm gì nhỉ?

Chìm dần…vào trong sự tĩnh lặng diệu kỳ

Để tâm hồn mình lắng xuống sau một ngày bận rộn đi đứng, nói năng..

Ơn sám hối...thế là thế nào?

Thầy Giêsu không bao giờ ra lệnh:

Hãy xin ơn sám hối


Chúng tôi không còn dám tin

Chúng tôi chỉ còn thấy một ông Chúa thật xa lạ…

đầy vương quyền, uy lực và vinh quang


Nền tu đức chiều sâu

Chúng ta đang sống với linh đạosợ sa hoả ngục

Đức Tin bị cài đặt

Đức Tin là trùm khủng bố còn bạn và các huynh trưởng thừa hành bị khủng bố một cách rất đáng thương.

Đức tin hoang mang

Đức Tin của bạn rõ ràng bị nhồi sọ, bị cài đạt từ thủa còn thơ

Trỗi dậy đi. Đừng chết mê chết mệt

Ta vẫncô đơn và bơ vơ giữa chiến dịch truyền giáo rầm rộ của các con

Còn lâu mình mới ở trong tình yêu của Ngài

Chẳng thấy Chúa tham dự vào cuộc sống thường ngày của mình


Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Chính tôi chẳng giữ điều nào hết

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Anh em KHÔNG NHẬN lấy Thánh Thần sao

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Rao giảng TIN…. KHỦNG BỐ TINH THẦN

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Sống như một đàn cừu rất ư là ngoan đạo

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

Tôi tiếp tục chết… trong cõi sống đạo hình thức..

3  4  5  6  7