SÔNG THƠ

SÔNG THƠ

Trên sông thơ có con thuyền nho nhỏ
Chở bình yên tới tận cõi cao xa

Tình ca tháng mười một

lộc cộc
tiếng guốc em
vào cõi thiền ta chiều quá muộn

1  2  3  4