PHÉP LẠ

PHÉP LẠ

Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi mộtngười thực thi Thánh Ý Thượng Đế!"

GIAI ĐOẠN THẦN LINH

"À! Đó là Giác Ngộ, khi cây cối trở lại cây cối và núi non trở lại núi non."

Khao Khát Tâm Linh

Hiện nay,lòngkhao khát tâm linhđang lan tràn khắp thế giới.

Linh đạo giáo lý viên

Linh đạo giáo lý viên là sống thật tốt tương quan của mình với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với con người được biểu lộ qua những thái độ yêu mến Chúa Kitô,

Tôi bắt đầu yêu quyển Thánh Kinh.

Tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đời mình trong ánh sáng của cảm nghiệm mới mẻ nầy.

Giờ đây Các Bạn là Vợ Chồng

"Tình yêu hôn nhân, đó là một thí nộp trọn vẹn con người mình cho người kia và đón nhận trọn vẹn con người của họ".

Gia Đình, Mảnh Đất Màu Mỡ của Linh Đạo Giáo Dân

cuộc sống với gia đình - với tất cả những bực bội và đè nén nho nhỏ của nó - có thể đem lại cho ta nhiều cơ hội hơn để yêu thương, bỏ mình, thông cảm và chia sẻ,

Những mẫu gương tuyệt vời: GIÊSU người giáo dân

Trong cộng đoàn Do Thái của Người, Đức Giêsu chỉ là một giáo dân thuần túy. Người không thuộc về giai cấp Tư Tế xét về bất cứ phương diện nào..

Giáo sĩ và tu sĩ cũng cần được huấn luyện lại

Giáo sĩ và tu sĩ cũng cần phải qua một khóa huấn luyện về vai trò và linh đạo giáo dân.

Xây Dựng Một Nền Linh Đạo Giáo Dân

Chúng ta vẫn chưa rõ phải xúc tiến công việc đó như thế nào và ai sẽ hướng dẫn người giáo dân xây dựng linh đạo cho họ.

Một Linh Đạo bám sâu vào cuộc sống trần thế

Đó là một linh đạo bám sâu vào cuộc sống trần thế, chứ không phải là sự đào tẩu hay lẩn tránh thế gian, như tránh né những vấn đề xã hội, chính trị, kinh doanh, hối lộ, gia đình, công việc làm ăn và hồi hộp.


Một Linh Đạo hôn nhân và gia đình

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa hoan lạc, là Thiên Chúa "mang hạnh phúc đến cho tuổi xuân chúng ta". .


Một Linh Đạo cho người xông pha ngoài trận

Một linh đạo đưa tới những quyết định, không phải trên bình diện lý thuyết như trong một công trình nghiên cứu của một nhà thần học, mà trên bình diện luân lý thực tiễn.


Một Linh Đạo hướng đến sự kết hiệp với Thiên Chúa

Kết hiệp với Thiên Chúa không phải là một khóa trình đặc biệt soạn riêng cho một ít giáo sĩ và tu sĩ. Làm sao người giáo dân có thể kết hiệp được với Thiên Chúa xuyên qua sự nhận biết Đức Giêsu, đ


Các nét chung khác cho mọi Linh Đạo Kitô giáo

Linh đạo của bất cứ ai bước theo Đức Kitô, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân không thể không biết đến những nét sau đây.


1  2  3