Chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Sai thần họccả trăm dặm.

Sai thần họccả trăm dặm.

Không thấy được ở bên trong con

không thấy được ở bên trong con

Ông giám thị kiêm bà vú nuôi

cần phải có một ông MINH SƯ nào khác khôn ngoan hơn, tuyệt vời hơn

Chúng tôi vẫn ở trong tình trạng đang làm điều ác

Chúng tôi vẫn ở trong tình trạng đang làm điều ác

Tôi đúng là nơi buôn bán

Tôi đúng là nơi buôn bán

Con lơ tơ mơ ...lại hoàn… con lơ tơ mơ

Con lơ tơ mơ ...lại hoàn… con lơ tơ mơ ..!!!

Còn khuya nước Thiên Chúa mới đến

Còn khuya nước Thiên Chúa mới đến

204 Nên cớ vấp phạm

có thể nên cớ vấp phạm cho nhiều người

Cuối cùng thì vẫn Khốn thân tôi… như thường!!!

Cuối cùng thì vẫnKhốn thân tôi… như thường!!!

Suy tư luẩn quẫn về con yêu dấu

Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa

Chúa đã hiển linh trong lòng ta

Chúa đã hiển linh trong lòng ta

Chắp vá chằng chịt con đường cũ

Cuối cùng thì..con đường tâm linh mùa Vọng của chúng tôi cứ mãi mãi đầy những chỗ chắp vá chằng chịt!!!!...

Ơn Gọi Nên Thánh Phổ Quát

Suy tư của Tamlinhvaodoi

Chẳng bao giờ hưởng được niềm vui của Chúa

niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Biến đổi từ nội tâm

Lạ thật,nước thánh và những chốn linh thiêng vn không làm cho trái mướp này thành ngọt.

Sống theo chân lý

Biết nói làm sao cho người ta hiểu được, nếu họ cứ tiếp tục giữ luật bề ngoài Lễ lậy, kinh hạt…

Nhẫn nại và bền chí

Hoa mà bị ép nở thì mất mùi thơm.Trái mà bị ép chín thì mất đi hương vị.

KHAO KHÁT

Khi nào con khao khát hít thở Thượng Đế

MÙ QUÁNG

Ngày nàomắt con mở ra, con sẽ thấy

TRIẾT LÝ

thích tự hào về kiến thức về Triết lý, Thần học, Giáo lý, Kinh Thánh…

THAY ĐỔI

"Nếu con muốn được yên tĩnh, con phải lo thay đổi chính con,

1  2  3  4  5 ...[Next 5 of 12 pages] ...