Tôi nói theo giáo huấn của Giáo hội

Tôi nói theo giáo huấn của Giáo hội

Tôi nói là tôi nói theo sách vở…

Thiên Chúa đã phán dạy qua Loạn Thị Nhân

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Cứ bình tâm ngồi nơi tối tăm

Có chắc là mình đang đi trong ánh sáng không?

Kẻ bị giam cầm chẳng mong được tha

Bởi vì tôi đã bị cài đặt một câu lệnh khủng khiếp

ƠN THÁNH THẦN sẽ bị rối bòng bong

Ơn Chúa trở thành những bức tường che khuất chính Chúa!!!

Hưởng Thiên Đàng ngay HÔM NAY

Thế mà hầu hết chúng tôi đua nhau nhốt Chúa trong nhà thờ..

Chúa đến gần mình

Sự chết cũng chỉ là cánh cửa để mở ra một cuộc sống thuần túy tâm linh trọn vẹn trong Chúa…

Những người Ki-tô hữu KHÔNG ĐẦU

Chúng tôi dành quyền làm chủ, Chúa là Đầu mà lại bị gạt ra ngoài…

Ngày đêm hằng kêu cứu với Người

Cha trên trời chắc chắn ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người.

Người sẽ CHẲNG BAO GIỜ chối bỏ ta

Nhưng nếu kiên trì 6 tháng tới một năm...

Chẳng cân ở lại trong Chúa

Mặc cho Chúa ở lại trong tôi

Chúng tôi chẳng chịu nghe đâu...

Chuyện sống thân mật nên một với Chúavẫn còn xa tắp tít...

Chúa sẽ coi như mất tiêu luôn

Có khác gì tôi vô tình đã đánh mất Chúa.

Tôi thường xuyên tôn mình lên

Nhận mình là yếu hèn tội lỗi, là không trước mặt Chúa.

Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được

‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’

Mầu nhiệm này vẫn còn bị giữ kín…như bưng

nay đã được tỏ ra….tỏ ra từ thời thánh Phaolô rồi nhé….

Không nhà riêng, không trụ sở

Ôi thân tôi vốn đầy những tội lỗi, phàm hèn làm sao noi gương bậcchí thánh chí thiện !!!!

Đức tin của tôi có mà như không

Tệ hại nhất đó là cảm thức yếu hèn, tội lỗi như vòng kim cô siết vào tâm trí..

Dòng nước hằng sống khô cạn rất nhanh

chuyện sống trong Thánh Thần đã biến thành chuyện cổ tích

Lời Lãi Và Thua Thiệt

Chỉ vì họ sống một cuộc đời trống rỗng vô hồn

1  2  3  4  5 ...[Next 5 of 9 pages] ...