Dám không ?

Dám không ?

phú thác vào Chúa cho dẫu có nhận được những hậu qủa thật tang thương, đau đớn, ê chề

NGÀI THẾ ĐÓ...

Chúa không bao giờ cắt đứt cái "rụp" như tắt "công tắc" điện,

TÂM TRẠNG hoang mang ...

Lo sợ, sợ mình mệt, sợ đầu óc mình bã đậu ruột đặc như bí

Tháng MÂN CÔI

"Thiên Chúa ở cùng Mẹ", khi bạn xác tín, cảm được Chúa rồi, nhận ra  Chúa cũng đang ở với bạn

Mẹ MARIA TRONG ĐỜI TÔI

có ai yêu Đức Mẹ như Chúa đã yêu ? có ai yêu trần gian như Chúa đã yêu ?

Hỏa Ngục ? ?

"Lạy Chúa, xin đừng để con xa lìa, xin đừng xa cách con khỏi Thánh Nhan Ngài".

Nước Trời

người ta sẽ không nói được: "Này ở đây", hay : "Ở đó", vì này Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi"(Lc 17,20-21).

TÔI LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH

Tôi sống, không còn là tôi sống, mà là Vị Mục Tử Tốt lành sống trong tôi".

Tôi Thương Chúa Giêsu Quá

"Ai ở trong Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ ở trong người ấy",

YÊU THƯƠNG và THA THỨ

"Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha".

CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT

chạnh lòng thương xót, đó là vấn đề lớn, có nó mới giải quyết được mọi vấn đề.

TIN MỪNG Người gieo giống

Và người ta chỉ có thể xứng đáng với TÌNH YÊU khi dám dâng hết tất cả.

CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI

Lạy Chúa, xin hãy phán.

Vì tôi tớ của Chúa đang lắng tai nghe.


CHUYỆN ANH NHÀ GIÀU

Khi đãgặp gỡ Tình Yêuthì chúng tôi sẽsẵn sàng hãy cho, hãy bán,hãy biếu, hãy tặng, hãy hiến dâng tất cả,

CHUYỆN CỎ LÙNG

Đặt trường hợp tôi là cỏ lùng thì nguy khốn cho tôi quá, vì cỏ lùng là cỏ lùng, lúa là lúa, không thể cỏ lùng trở thành lúa được

THẦY Ở ĐÂU ?

Túp Lều: tấm phên che nắng đội mưa, sao sáng ban ngày, giọt sương rơi ban đêm,

CHÚA... "LIỂU LẮM"

Chúa liều qúa, Ngài trao ban cho tôi Hồng Ân chức Linh Mục,

THÔI NÔI

Lòng tôi cho đến bây giờ hết sứcbình an,và có thể nói là hết sức bình thường nữa.

NHỮNG TÂM TÌNH CHỢT ĐẾN

Chỗ ở của linh mục, xin thưa rằng chỗ ở đúng nhất là nhà nguyện hay nhà thờ

Thay lời tựa

Ba năm linh mục cũng là ba năm tập đủ thứ.

PHI LÝ

"Thầy điên rồi! Làm sao thầy có thể làm một tấm kiếng từ một viên gạch?”

TRƯỞNG THÀNH

Chắc chắn cac môn đệ vẫn cứ u mê...vì dựa hơi Thầy, ỷ lại vào Thầy.

1  2  3