Khiêm nhu thành thật

Khiêm nhu thành thật

sẵn sàng chấp nhận:bất cứ lúc nào bạn cũng có thể sai lầm.

CĂN TÍNH

TÙ NGỤC

NÁO ĐỘNG

Thánh hoá bổn phận

Thánh hoá bổn phận

Thay vì chỉ làm nghề lấy tiền, tôi làm thật tốt vì yêu mến Chúa

Phục vụ

TẦM ĐẠO và ĐẠO SƯ

ẢO TƯỞNG

NHÌN VÀO PHÍA BÊN TRONG

NHÌN VÀO PHÍA BÊN TRONG

Hằng ngày tôi phải giữ bổn phậnđối với Ngài như lễ lậy kinh hạt...quá mệt, thường làm máy móctrả nợ cho xong phần Ngài đòi buộc

CỨ CHO ĐI

SỐNG ĐẠO NHƯ THẾ ĐÓ!!!

Khi dâng lễ Hát, Đọc hay Nói???

Dan Brown đã đánh Một-Cú-Như-Trời-Giáng

Dan Brown đã đánh Một-Cú-Như-Trời-Giáng

Quả thật, có khá nhiều tác giả trong cuộc chiến chống lại Da Vinci Code đã xoáy mạnh vào chủ đề này

Con nuôi – Cha đích thực

Thiên Tính đã bị chôn vùi

Giải Thoát Và Thực Trạng Giải Thoát

Giải Thoát Và Thực Trạng Giải Thoát

"Bậc chân tri sau khi chết sẽ vượt qua không gian lên tới cõi hạnh phúc vĩnh hằng”.

Thực Tại Tối Cao Brahman

TRỘM CỦA CHÍNH MÌNH

Khen người chính là khen mình